MGGA

Hoe je drijfveren zorgen voor betere resultaten en tevreden medewekers

De markt voor fusies en overnames is Nederland is goed. Het ene bedrijf is nog niet overgenomen of de volgende fusie wordt aangekondigd. Bedrijven groeien het liefst door omzet bij te kopen. Het overnemen van het bedrijf is het begin van de integratie. Zo snel mogelijk moet de nieuwste aanwinst deel uitmaken van de bestaande organisatie. Er komt een projectgroep een roadshow en vaak eindigt daarmee de aandacht voor de mensen die het moeten gaan doen.

De mensen die werken bij het overgenomen bedrijf hebben bewust gekozen om daar te werken, uitzonderingen daargelaten.  Die mensen werkten daar met een doel. Dat doel is van ze afgenomen door de overname. Dat moeten we niet gaan dramatiseren, we moeten het ons realiseren. En dat biedt kansen.

Het moment voor verandering

Een fusie biedt de kans om dingen anders te gaan doen. De focus te verleggen waarbij de waarden van een organisatie centraal komen te staan. Ik sprak laatst een ondernemer die zijn bedrijf veranderd had, van gericht op winst naar een bedrijf gericht op medewerkers. De resultaten waren opmerkelijk: minder ziekteverzuim, minder verloop, klanttevredenheid sterk verbeterd en veel meer lachende gezichten.

Het mooiste was dat hij bij het benoemen van de resultaten vooral blij was met de lachende gezichten. De mensen vonden hun werk een stuk leuker. Het belangrijkste was dat de medewerkers zelf de randvoorwaarden creëerden. De medewerkers hebben de waarden van het bedrijf samen opgesteld en zijn er naar gaan handelen.

Wat zijn je persoonlijke drijfveren?

Als je mensen vraagt naar de redenen voor het bestaan van een bedrijf en hoe het bedrijf betekenis kan geven, dan zal je zelden antwoorden krijgen die gaan over winstmaximalisatie, aandeelhouderswaarde en marktleiderschap. Blijkbaar zijn onze drijfveren anders dan de doelen waar we met ons bedrijf naar streven.
Door te gaan werken vanuit onze drijfveren zijn we in staat om invulling te geven aan de dingen die we echt belangrijk vinden. En werken aan dingen die we echt belangrijk vinden is veel leuker dan werken aan abstracte doelen.

  • Het geeft een stem aan de onderstroom in het bedrijf (het onderbuik gevoel)
  • Vergroot de betrokkenheid van medewerkers, klanten en leveranciers
  • Geeft betekenis aan het werk
  • Potentieel kan zich ontplooien
  • Hokjesmentaliteit doorbreken
  • Gedrevenheid in plaats van burn-out

Wanneer is het moment om te beginnen met werken vanuit drijfveren?

Er zijn bepalende momenten in het bestaan van een organisatie die momentum creëren voor het veranderen naar een waarde gedreven organisatie. Een van die momenten is een fusie of overname. Meer generiek is een hoogconjunctuur zoals we die nu beleven een uitgelezen moment. Het werken vanuit drijfveren geeft richting aan een bedrijf en de kosten die met de verandering gepaard gaan zijn makkelijker te dragen op het moment dat de markt goed is dan op het moment dat het water aan de lippen staat.

 

 

Joost Smaardijk

Ondernemen is veranderen, want de markt is altijd in beweging. Digitalisering biedt grenzeloze mogelijkheden, maar wat is wijsheid? Begin bij het begin: uw onderscheidend vermogen

Neem contact op met Joost